background

Vår personal

Personalen på Optalmica


Läkare / Ögonkirurger

Dr Nikos Merkoudis - Eskilstuna & Västerås

Dr Nikos Merkoudis

Dr Nikos Merkoudis arbetar som ögonkirurg sedan 2003 och utför operationer i
ögats främre och bakre del såsom gråstarrskirurgi och näthinneoperationer.

Nikos är överläkare, utbildad på ögonkliniken vid Akademiska sjukhuset med särskilt inriktning mot gråstarrskirurgi, synfelsbehandlingar och näthinnesjukdomar. Han har flera tusen operationer bakom sig och är en av de ledande kirurgerna i landet på just linsoperationer.

Dr Nikos Merkoudis har publicerat vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter om bl. a behandling av inflammation efter gråstarrsoperation. Han är medlem i European Board of Ophthalmology samt konsultläkare inom läkemedelsbranschen.

Nikos är medicinskt ansvarig och grundare av Optalmica Ögonkliniker.

Kontakt: nikos@optalmica.se


Dr Jan Söderberg - Västerås

Dr Jan Söderberg

Ögonspecialistutbildning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt i Norge.

Huvudsaklig inriktning på glaukom(grönstarr) samt opererat glaukom både med den
traditionella metoden och med så kallade MIGS.


Dr Patricia Lövqvist - Eskilstuna & Västerås

Dr-Patricia

Ögonspecialist

Patricia är överläkare och arbetar nu mest med kataraktkirurgi och synfelsbehandlingar.

Patricia Lövqvist har arbetat som ögonkirurg sedan 2001, med inriktning på gråstarrskirurgi och glaukomkirurgi.
Patricia är Överläkare, utbildad på Hälsouniveristetet i Linköping och har därefter gjort sin specialistutbildning i ögonsjukdomar på Centrallasarettet i Västerås och har utfört mer än 10.000 gråstarrsoperationer.
Patricia har i flera år arbetat som kirurg på en privat ögonklinik i Stockholm och där gjort synfelskorrigerande operationer och kataraktoperationer.

På Optalmica opererar Patricia katarakter och gör synfelskorrigerande operationer.


Dr Georgios Gkonos - Eskilstuna

Dr Georgios

Ögonspecialist

Dr Gkonos arbetar inom ögonsjukdomar sedan 2008 och är inriktad inom allmän oftalmologi, glaukom och gråstarrskirurgi. Han har fått sin specialistutbildning vid Universitetssjukhuset i Aten (Grekland).

Georgios är överläkare och har jobbat på Sörmlands Ögonklinik som ansvarig för glaukom-sektorn samt utfört gråstarrskirurgi.


Dr Mahmood Cheraghchi - Enköping, Västerås & Eskilstuna

Dr Mahmood

Ögonspecialist

Mahmood Cheraghchi har inriktning på allmän oftalmologi, plastikkirurgi, barnoftalmologi, diabetes, samt glaukom.

Mahmood har bott i Sverige sedan 1987 och har svensk läkarexamen från Lunds universitet. Han har tidigare arbetat på sjukhusen i Eskilstuna, Örebro och Västerås.

Han var Patientsäkerhetsansvarig Överläkare på Ögonkliniken vid Västmanlands Sjukhus samt sektionsledare för glaukomkirurgin.


Dr. Ivan Cima

Dr Ivan.jpg

Överläkare

Dr. Ivan Cima är överläkare och arbetar som kataraktkirurg samt på mottagningen. Ivan har fått sin specialistutbildning vid Universitetssjukhus i Zagreb (Kroatien).

Han har arbetat som ögonkirurg sedan 2007 och hans huvud intresseområde har varit operationer i ögats främre del såsom gråstarrs- och hornhinnekirurgi. Till Sverige kom han 2014 och har bland annat jobbat på S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm där han sysslade med avancerad kataraktkirurgi och hornhinnetransplantationer.

Han har varit handledare och utbildat yngre kollegor till ögonkirurger. Dr. Cima doktorerade 2011 inom fysiologi och immunobiologi på Naturvetenskapliga fakulteten i Zagreb (Kroatien). Hittills har han publicerat 11 ursprungliga vetenskapliga artiklar i indexerade tidskrifter.


Personal


Malin Westerberg

VD
Kontakt: malin@optalmica.se
Telefonnr: 072 016 61 06


Åsa Åderman

Verksamhetschef Eskilstuna/Enköping
Kontakt: asa@optalmica.se
Telefonnr: 0701803111


Jessica Axelsson

Verksamhetschef Västerås
Klinik: Västerås
Kontakt: jessica@optalmica.se


Wiveka Broberg

Operationssjuksköterksa
Klinik: Eskilstuna
Kontakt: wiveka@optalmica.se


Therese Lundberg

Undersköterska
Klinik: Eskilstuna
Kontakt: therese@optalmica.se


Veronica Åkerman

Undersköterska
Klinik: Eskilstuna
Kontakt: veronica@optalmica.se


Emeli Lindberg

Receptionist
Klinik: Västerås
Kontakt: emeli@optalmica.se


Isabell Karlsson

Receptionist/Telefon
Klinik: Eskilstuna & Västerås
Kontakt: isabell@optalmica.se


Elenor Lagerström

Optikerassistent
Klinik: Enköping & Västerås
Kontakt: elenor.lagerstrom@optalmica.se


Alexandra Mattsson

Optikerassistent
Klinik: Eskilstuna
Kontakt: alexandra@optalmica.se


Amila Kunjundzic

Medicinsk Sekreterare
Klinik: Eskilstuna och Västerås
Kontakt: amila@optalmica.se


Jonas Eriksson,

Undersköterska
Klinik: Eskilstuna
Kontakt: jonas.eriksson@optalmica.se


Antonia Zisi

Operationssjuksköterska
Klinik: Västerås
Kontakt: antonia@optalmica.se


Stina Davidsson

Optiker
Klinik: Eskilstuna och Västerås
Kontakt: stina.davidsson@optalmica.se

Kontakta oss via 1177

Bäst är att kontakta oss via 1177 om du tex behöver nytt recept eller om du önskar omboka en tid. Via 1177 är det säkert att ange personnummer och vi kan då hjälpa dig via den sidan.

Till 1177

Kontaktformulär

Om du har något ärende du inte tror att vi kan hjälpa dig med via 1177 ELLER om du önskar diskutera Privat Förundersökning eller Operation - Fyll i dina kontaktuppgifter och välj klinik, tryck sen på skicka. Vi ringer upp dig så snart vi får möjlighet.

Vi behandlar dina uppgifter med säkerhet och delar inte med någon tredjepart.